top of page
Akreditované kurzy DVPP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro šablony

AKREDITOVANÉ KURZY

Od listopadu 2018 jsme se stali partnerskou školou Vzdělávacího centra HELLO Ostrava. Díky této kooperaci otevíráme nové akreditované kurzy pro šablony, které zahrnují vzdělávací aktivity připravené speciálně pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace atd.). viz katalog kurzů DVPP

Realizujeme především kurzy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského zařízení. V případě Vašeho požadavku nám pošlete poptávku a my pro Vás připravíme kurz na míru.

PROJEKTOVÝ SERVIS

PROJEKTOVÝ SERVIS – ŠABLONY II

Pomoc při podání a administraci projektu ŠABLONY II

Informace k projektu

Určeno: ZŠ, MŠ, ŠD, ZUŠ, Střediska volného času, školní kluby
Délka projektu 24 měsíců
Začátek podávání projektů 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019
Ukončení fyzické realizace nejpozději do 31. 8. 2021

Nabízíme

 • Konzultace a pomoc s vyplněním dotazníku

 • Sestavení projektové žádosti včetně kalkulačky přesně na míru potřeb škol

 • Podání žádosti v systému MS 2014+

 • Dodání veškerých formulářů potřebných pro vykazování výstupů jednotlivých šablon

 • Zaslání plakátu povinné publicity + textu na stránky škol

 • Informační servis, komunikace s ministerstvem, zasílání novinek

 • Kompletace, kontrola a oprava podkladů potřebných pro podání monitorovací zprávy

 • Podání monitorovací zprávy a žádosti o platbu v systému MS 2014+

 • Evidence podpořených osob a jejich zapsání v systému ISKP

 • Zajištěné místo v žádaných kurzech DVPP pořádaných Jazyková škola MORAVIA s.r.o.

 • Úspěšné podání projektu 8000,- Půlroční servis + podání monitorovací zprávy 7000,- /možno hradit až po obdržení dotace/

 

Kontakt pro bližší informace:

Marek Matula | mobil: 608 050 090 | email: info@jsmoravia.cz

KATALOG

KURZŮ DVPP

ANJ 34

Začátek:     4.2.2019

Čas výuky: bude doplněno

Četnost:     1x týdně 2 VH

Dotace:      34 vyučovacích hodin

Lektor:       bude doplněno

Místo:  Hodonín učebna MORAVIA

            nebo sborovna vaší školy**

Začátek:     9.9.2019

Čas výuky: bude doplněno

Četnost:     1x týdně 2 VH

Dotace:      34 vyučovacích hodin

Lektor:       bude doplněno

Místo:  Hodonín učebna MORAVIA

            nebo sborovna vaší školy**

Všechny kurzy je možno financovat ze šablon MŠMT (Cizí jazyky).

Informativní leták o všech našich připravovaných kurzech si můžete stáhnout zde.

ANJ 34.01 pro středně pokročilé s rodilým mluvčím    4 990 Kč*

Popis: Kurz angličtiny je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR.


ANJ 34.02 pro pokročilé s rodilým mluvčím                  4 990 Kč*

Popis: Kurz angličtiny je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR.

ANJ 34.03 konverzace s rodilým mluvčím                     4 990 Kč*

Popis: Kurz je zaměřený na konverzaci. V hodinách je posílena konverzační složka tak, aby získané znalosti dovedli účastníci kurzů použít bez větších problémů v praxi. Vhodným způsobem (běžné situace, dialogové úlohy) jsou účastníci kurzů připravování na užívání jazyka jako nástroje domluvy, a postupně se tak zbavují strachu a stresu z užívání jazyka. Konverzační témata jsou vybírána podle úrovně studentů a náročnosti slovní zásoby.

AKCE

* V ceně kurzu je zahrnuto online vzdělávání v celkové hodnotě 2 500 Kč.

** Rodilý mluvčí může přijíždět na výuku přímo do vaší školy.

ANJ 68

Začátek:     4.2.2019

Čas výuky: bude doplněno

Četnost:     1x týdně 2 VH

Dotace:      68 vyučovacích hodin

Lektor:       bude doplněno

Místo:  Hodonín učebna MORAVIA                  nebo sborovna vaší školy**

Začátek:     9.9.2019

Čas výuky: bude doplněno

Četnost:     1x týdně 2 VH

Dotace:      68 vyučovacích hodin

Lektor:       bude doplněno

Místo:  Hodonín učebna MORAVIA

            nebo sborovna vaší školy**

ANJ 68.01 pro středně pokročilé s rodilým mluvčím    8 490 Kč*

Popis: Kurz angličtiny je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR.


ANJ 68.02 pro pokročilé s rodilým mluvčím                  8 490 Kč*

Popis: Kurz angličtiny je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR.

ANJ 68.03 konverzace s rodilým mluvčím                     8 490 Kč*

Popis: Kurz je zaměřený na konverzaci. V hodinách je posílena konverzační složka tak, aby získané znalosti dovedli účastníci kurzů použít bez větších problémů v praxi. Vhodným způsobem (běžné situace, dialogové úlohy) jsou účastníci kurzů připravování na užívání jazyka jako nástroje domluvy, a postupně se tak zbavují strachu a stresu z užívání jazyka. Konverzační témata jsou vybírána podle úrovně studentů a náročnosti slovní zásoby.

AKCE

* V ceně kurzu je zahrnuto online vzdělávání v celkové hodnotě 2 500 Kč.

** Rodilý mluvčí může přijíždět na výuku přímo do vaší školy.

ANJ 80

Začátek:     4.2.2019

Čas výuky: bude doplněno

Četnost:     1x týdně 2 VH

Dotace:      80 vyučovacích hodin

Lektor:       bude doplněno

Místo:  Hodonín učebna MORAVIA

            nebo sborovna vaší školy**

Začátek:     9.9.2019

Čas výuky: bude doplněno

Četnost:     1x týdně 2 VH

Dotace:      80 vyučovacích hodin

Lektor:       bude doplněno

Místo:  Hodonín učebna MORAVIA

            nebo sborovna vaší školy**

ANJ 80.01 pro středně pokročilé s rodilým mluvčím  10 990 Kč*

Popis: Kurz angličtiny je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR.


ANJ 80.02 pro pokročilé s rodilým mluvčím                 10 990 Kč*

Popis: Kurz angličtiny je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR.

ANJ 80.03 konverzace s rodilým mluvčím                    10 990 Kč*

Popis: Kurz je zaměřený na konverzaci. V hodinách je posílena konverzační složka tak, aby získané znalosti dovedli účastníci kurzů použít bez větších problémů v praxi. Vhodným způsobem (běžné situace, dialogové úlohy) jsou účastníci kurzů připravování na užívání jazyka jako nástroje domluvy, a postupně se tak zbavují strachu a stresu z užívání jazyka. Konverzační témata jsou vybírána podle úrovně studentů a náročnosti slovní zásoby.

AKCE

* V ceně kurzu je zahrnuto online vzdělávání v celkové hodnotě 2 500 Kč.

** Rodilý mluvčí může přijíždět na výuku přímo do vaší školy.

ANJ 80

INDIVIDUÁL

ANJ INDIVIDUAL 80.01 inividuální výuka s rodilým mluvčím

Na vyžádání připravíme cenovou kalkulaci.

Poptávku zašlete na: info@jsmoravia.cz

Katalog kurzů DVPP
Ready to leave a mark? Contact us!
Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Zpráva byla odeslána!

Marek Matula

tel.: +420 608 050 090

e-mail: info@jsmoravia.cz

bottom of page