top of page
„Rozvíjíme jazykovou vybavenost široké škále lidí, pomáháme zlepšovat English Corporate Culture a zdokonalujeme profesní jazykové dovednosti TOP manažerů.“

Language Training Supervisor

ZAMĚŘENÍ NA

CÍLE

EFEKTIVITU

Cílená jazyková výuka a interakce s rodilými mluvčími při nácviku komunikace v pracovním prostředí představují klíčové prvky pro rozvoj profesní jazykové vybavenosti.

Základem úspěchu je motivování k pravidelné docházce a správně zvolená forma studia (individuální, skupinová nebo mini-group).

Cíle jazykové kompetence jsou v jednotlivých oblastech nastaveny v souladu s evropským referenčním rámcem CEFR – čtení, psaní, konverzace, aktivní poslech a použití jazyka.

Maximální efektivity dosahujeme díky úzké spolupráci s našimi firemními zákazníky při využití ověřených vzdělávacích metod a motivačních prvků.

OBLASTI JAZYKOVÉ VÝUKY

OBECNÁ KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE pro zaměstnance

 Probíhá v anglickém jazyce a zaručí pokrok ve všech oblastech společného  referenčního rámce CEFR.

OBCHODNÍ ANGLIČTINA pro management

 Business Law, Accounting & Finance, Marketing, Human resources,

 Logistics Management, Essential Business Grammar & Usage.

OBOROVĚ ZAMĚŘENÁ ANGLIČTINA pro zaměstnance od úrovně B2

 Formou workshopů zajišťuje výrazné zlepšení prezentačních dovedností, profesní komunikace (telefonování, obchodní korespondence apod.) a rozšíří  jazykovou výbavu pro pracovní porady a obchodní jednání.

HIGH LEVEL ENGLISH pro TOP management

Corrective Conversation na základě konceptu Working Across Cultures s  vysoce kvalifikovaným rodilým mluvčím na zvolená témata. Například těžba ropy a zemního plynu a jiné specifické obory.

KONCEPCE VÝUKY

Zajistíme kvalitní jazykovou výuku včetně doprovodných služeb, které uspokojí specifické požadavky každého firemního zákazníka. Důležitým aspektem je sledování a vyhodnocování efektivity investice do jazykového vzdělávání. Koncepce výuky je postavena na procesu, který má pět hlavních fází:

 

 1. Zjištění požadavků zákazníka​

 2. Testování znalostí a návrh studijního plánu na základě jazykového auditu

 3. Výběr vhodného lektora, případně kombinace anglického a českého lektora

 4. Jazykový kurz včetně průběžného testování, hodnocení a případných úprav

 5. Vyhodnocení celkového pokroku za období a návrh plánu dalšího studia

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K PROCESU JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Jazykový audit a stanovení úrovně jazykových znalostí

 • Zařazení do studijních skupin podle výsledků jazykového auditu

 • Návrh optimální kombinace výuky se zahraničními a českými lektory

 • Individuální a skupinová výuka s důrazem na efektivitu celého procesu

 • Odborný jazykový trénink pro specialisty a vedoucí pracovníky společnosti zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností, komunikace na pracovních poradách a jednáních s partnery, telefonování, obchodní korespondence apod.

 • Studijní plány na míru pro klíčové zaměstnance (management všech úrovní, technické odborníky apod.)

 • Definice, sledování a vyhodnocování cílů jazykové výuky

 • Průběžné sledování pokroku jednotlivých studentů na cestě k předem stanoveným cílům

 • Průběžné sledování docházky, případně jiných navržených ukazatelů

 • Podpora při tvorbě vnitropodnikových předpisů pro oblast vzdělávání

 • Podpora řízení investice do jazykového vzdělávacího programu

 • Důraz na měřitelné výsledky, tj. efektivita investice do jazykového programu

ŘÍKAJÍ VŠICHNI

NEJSME JAKO OSTATNÍ

PROČ?

Máme odborně kvalifikované lektory, kteří díky unikátnímu modelu měření pokroku a efektivity dosahují nadprůměrných výsledků oproti běžným přístupům k výuce.                                                                                                                                                                                       

Možná také sami cítíte, že jsou oblasti ve vaší jazykové výbavě, které potřebujete zlepšit.

Schválně.

Umíte sestavit dobrou prezentaci a bez váhání se s ní předvést před vašimi zahraničními šéfy? Jste schopni vyrazit do zahraničí na veletrh a navázat nové kontakty s dodavateli? Pokud s odpovědí váháte, můžeme pro vás najít novou cestu vpřed. 

Přesvědčit se můžete, jen když nás uslyšíte.
Domluvte si ukázkovou hodinu zdarma.

Výborně! Zprávu jsme přijali.

Marek Matula

tel.: +420 608 050 090

e-mail: firma@jsmoravia.cz

bottom of page