top of page
„Zábavnou a poutavou formou podporujeme práci pedagogů a společnými silami vedeme žáky a studenty k dobré jazykové vybavenosti.“

Hana Oltová

koordinátorka jazykové výuky

KONCEPCE

VÝUKY

Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka s využitím metody, kterou nazýváme IN CLASS. Jedná se o tematicky založené aktivní učení zábavným způsobem pod vedením školeného lektora z anglicky mluvící země. 


Naše kurzy dobře zapadají do školních osnov a efektivně doplňují standardní jazykovou výuku cizího jazyka na základních a středních školách. Výukové materiály a tematické okruhy slouží jako doplněk pravidelné školní výuky.

• IN CLASS výuka pro školy
 THEME DAY tematické dny 
• ENGLISH WEEK anglický týden
• AFTER SCHOOL kroužky pro školy a centra volného času
• ENGLISH SUMMER CAMP příměstský letní tábor s anglickými rodilými mluvčími
• překladatelské služby

• certifikované testy angličtiny 
• 
příprava na CAMBRIGE EXAMS (KET, PET, FCE, CAE)

PORTFOLIO NAŠICH SLUŽEB

Jazykova skola moravia

IN CLASS pro mateřské školy

Období předškolního věku je obdobím her, a právě proto je hra nejefektivnější forma výuky cizího jazyka. Děti díky ní velmi rychle pochopí jednotlivé slovní a gramatické konstrukce, které ve vyučovacím procesu navazují na mateřský jazyk a činnosti. K osvojování cizího jazyka touto formou slouží zpěv anglických písní, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit. 


•    vhodný vek je 2–6 let
•    optimální počet ve skupině je 5–6 dětí

 

Cizí jazyk se na ZŠ zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností žáka. Mezi klíčové jazykové kompetence patří porozumění mluvenému a psanému projevu a schopnost verbální a písemné komunikace. V tomto věku upřednostňujeme metodu učení prostřednictvím příběhů.


•    rozvoj komunikačních dovedností
•    seznámení s jinými kulturami a tradicemi, vedení k respektu a porozumění, multikulturní výchova

•    optimální počet žáků ve skupině je 15

IN CLASS pro základní školy

Pomáháme s přípravou na ústní i písemnou maturitní část z anglického jazyka. Studenti budou zaručeně vykazovat lepší studijní výsledky, díky vyučovací metodě Corrective Conversation, což povede ke spokojenosti školy i rodičů.  Maximální počet studentů je 15

IN CLASS pro střední školy

Výukový den v angličtině na zvolené téma. Například akce spojené s oslavou různých svátků – Halloween, Vánoce nebo dle školních osnov - Sport, Šaty, apod. Hodiny se konají s anglicky mluvícími učiteli, kteří představí dětem, jak se oslavují tyto svátky v zahraničí.

Optimální počet studentů je 24.

THEME DAY – tématický den

Oblíbený intenzivní kurz ve školách i firmách. Lektoři stráví ve škole či společnosti celý týden a studenti absolvují min. 30 hodin angličtiny za 5 dní.

ENGLISH WEEK – anglický týden

Mimoškolní aktivity hravou formou pro školy a centra volného času. Naši lektoři naučí děti všech věkových kategorií komunikovat anglicky i v odpoledních kroužcích. Optimální počet  studentů je 12.

AFTER SCHOOL – anglické kroužky

ENGLISH SUMMER CAMP

Organizujeme oblíbené příměstské letní tábory s anglickými rodilými mluvčími pro děti od 5 do 14 let.

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Jsme schopni zajistit kvalitní překladatelský servis v jazykové kombinaci AJ/ČJ. Kromě kvality klademe důraz na rychlost, spolehlivost a individuální přístup.

CERTIFIKÁTY

Příprava na Cambridge Exams (YLE, KET, PET, FCE, CAE).

Ready to leave a mark? Contact us!
Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Zpráva byla odeslána!

Hana Oltová

tel.: +420 776 764 060

e-mail: skola@jsmoravia.cz

bottom of page