Skupinové

docházkové

kurzy

Moderní metoda výuky angličtiny

kombinace

RODILÝ MLUVČÍ + ČESKÝ LEKTOR

 

Nejrychlejší cesta ke komunikaci v cizím jazyce

Proč se učit právě u nás?

 • Srozumitelná a zábavná forma výuky.

 • Příprava na běžnou každodenní konverzaci.

 • Důraz na zlepšení komunikačních dovedností.

 • Možnost přestupu mezi kurzy dle úrovní v rámci pololetí zdarma

 • Studium z moderních učebnic, které staví na komunikativní metodě výuky.

 • Kurzy vedené lektory s odborným jazykovým vzděláním.

 • Intenzita jazykových kurzů 60 nebo 90 minut týdně.

Námi nabízené jazykové úrovně kurzů

 • START - Úplný začátečník

 • CHZ - Chroničtí začátečníci

 • MPO - Mírně pokročilý

 • SPO - Středně pokročilý

 • POK - Pokročilý

 • VPO - Velmi pokročilý

 • KON - Konverzace

CENÍK SKUPINOVÝCH KURZŮ

Dospělí

Kód kurzu:

Pokročilost:

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Termín kurzu:

Čas:

Cena kurzu:

A0 START 18-02

úplní začátečníci

17 lekcí - 1x týdně

90 minut (2x45min.)

pro 4 - 8 studentů

únor 2020 - červen 2020

úterý 17:00 - 18:35 hodin

2800,- Kč

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kde Vás naučíme vše od základů: číslovky, dny v týdnu, základní fráze...

Cena je za jedno pololetí semestru. Navazovat bude na druhé pololetí září 2020 - leden 2021 s možností přestupu do vyšší úrovně kurzu.

Kód kurzu:

Pokročilost:

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Termín kurzu:

Čas:

Cena kurzu:

A2 MPO 18-02

mírně pokročilí

17 lekcí - 1x týdně

90 minut (2x45min.)

pro 4 - 8 studentů

únor 2020 - červen 2020

pondělí 17:00 - 18:35 hodin

2800,- Kč

Kurz je určen pro ty studenty, kteří rozumí mluvenému slovu, které se týká nich samotných či někoho z jejich okolí, téma nakupování, práce a umí si objednat jídlo. Jsou schopni jednoduše konverzovat, užít přítomného a částečně minulého času.

Cena je za jedno pololetí semestru. Navazovat bude na druhé pololetí září 2020 - leden 2021 s možností přestupu do vyšší úrovně kurzu.

Kód kurzu:

Pokročilost:

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Termín kurzu:

Čas:

Cena kurzu:

B2 VPO 18-02

velmi pokročilí

15 lekcí - 1x týdně

60 minut

pro 4 - 8 studentů

únor 2020 - červen 2020

čtvrtek 16:30 - 17:30 hodin

2400,- Kč

Kurz je určen pro ty studenty, kteří jsou schopni plynule konverzovat s rodilým mluvčím ve známé oblasti a rozumí mluvenému slovu (televize, film). Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Cena je za jedno pololetí semestru. Navazovat bude na druhé pololetí září 2020 - leden 2021 s možností přestupu do vyšší úrovně kurzu.

Kód kurzu:

Pokročilost:

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Termín kurzu:

Čas:

Cena kurzu:

A1 CHZ 18-02

chroničtí začátečníci

17 lekcí - 1x týdně

90 minut (2x45min.)

pro 4 - 8 studentů

únor 2020 - červen 2020

pondělí 17:00 - 18:35 hodin

2800,- Kč

 Kurz je určen pro ty, kteří se umí představit, pojmenovat věci kolem nás, počítat a zeptat se jednoduše  na cestu.

Cena je za jedno pololetí semestru. Navazovat bude na druhé pololetí září 2020 - leden 2021 s možností přestupu do vyšší úrovně kurzu. 

Kód kurzu:

Pokročilost:

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Termín kurzu:

Čas:

Cena kurzu:

B1 SPO 18-02

středně pokročilí

15 lekcí - 1x týdně

60 minut

pro 4 - 8 studentů

únor 2020 - červen 2020

úterý 16:30 - 17:30 hodin

2400,- Kč

Kurz je určen pro ty studenty. kteří se dorozumí v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou psát texty z oblasti svých zájmů či psát dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

Cena je za jedno pololetí semestru. Navazovat bude na druhé pololetí září 2020 - leden 2021 s možností přestupu do vyšší úrovně kurzu.

Kód kurzu:

Pokročilost:

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Termín kurzu:

Čas:

Cena kurzu:

B2 KON 18-02

konverzace

15 lekcí - 1x týdně

60 minut

pro 4 - 8 studentů

únor 2020 - červen 2020

čtvrtek 17:00 - 18:00 hodin

2500,- Kč

Kurz je určen pro ty studenty s úrovní B1 a B2, kteří chtějí konverzační hodiny s rodilým mluvčím.

Cena je za jedno pololetí semestru. Navazovat bude na druhé pololetí září 2020 - leden 2021 s možností přestupu 

Děti do 15-ti let

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Začátek kurzu:

Cena kurzu:

17 lekcí - 1x týdně

90 minut

pro 4 - 8 studentů

únor 2020

2500,- Kč

15 lekcí - 1x týdně

60 minut

pro 4 - 8 studentů

únor 2020

1900,- Kč

Délka kurzu:

Intenzita kurzu:

Skupiny:

Začátek kurzu:

Cena kurzu: