top of page
Umožnit svým dětem navštěvovat jazykové kurzy je dlouhodobou investicí do jejich kvalitního vzdělávání.
Kurzy pro děti a mládež

Proč se učit právě u nás?

  •  Rozdělení kurzů především dle úrovně a znalostí.

  •  Při výuce klademe velký důraz na komunikaci a rozšiřování všeobecných znalostí.

  •  Kurzy je možno začít navštěvovat kdykoli v průběhu školního roku.

  •  Snažíme se rovněž vést studenty k osvojování si dobrých studijních návyků.

bottom of page